NILAI UAN 2009 ANAK TKJ

NOMOR PESERTA

NAMA PESERTA

NILAI MATA UJIAN

JUMLAH NILAI

B. Indo B. Inggris Matmtk Produktif

3670/051.TKJ

Aditya Bayu A

8.00

9.60

9.25

9.00

35.85

3671/052.TKJ

Afdzila Auliya A

8.00

9.20

8.75

8.80

34.75

3672/053.TKJ

Akbar Kusuma R

6.20

9.60

8.75

9.00

33.55

3673/054.TKJ

Alfian Cahya P

7.20

9.40

9.75

9.10

35.45

3674/055.TKJ

Andik Kurniawan

7.80

9.60

9.75

8.80

35.95

3675/056.TKJ

Angga Putra A

8.20

9.60

8.75

9.00

35.55

3676/057.TKJ

Arianda Patra W

7.80

9.60

9.50

9.00

35.90

3677/058.TKJ

Arif Syarifuddin

7.80

9.00

9.00

9.00

34.80

3678/059.TKJ

Ayu Andrianah

8.00

8.40

9.00

9.00

34.40

3679/060.TKJ

Beni Septiawan

8.20

9.40

9.50

9.00

36.10

3680/061.TKJ

Dewi Intan P

8.00

9.60

9.75

9.00

36.35

3681/062.TKJ

Dian Purwanti

8.20

9.40

9.25

9.00

35.85

3682/063.TKJ

Dimas Rama Bani P

8.40

9.60

8.75

9.55

36.30

3683/064.TKJ

Fungki Cahya P

7.80

9.00

9.50

8.80

35.10

3684/065.TKJ

Gannis Sartono

8.20

9.40

9.25

8.50

35.35

3685/066.TKJ

Hilmi Ilham Fajar

7.80

9.00

9.25

9.00

35.05

3686/067.TKJ

Imron Ayubi

8.00

9.60

9.75

9.10

36.45

3687/068.TKJ

Ita Yuliana

7.00

9.60

9.50

9.00

35.10

3688/069.TKJ

Masfiatus Sa’diyah I

8.20

9.60

9.50

9.50

36.80

3689/070.TKJ

Menik Kurniawati

5.80

9.20

10.00

9.00

34.00

3690/071.TKJ

Miftakhul Rizki

8.20

9.40

9.00

9.00

35.60

3691/072.TKJ

Mochammad. Fauzi

6.80

8.40

9.00

9.00

33.20

3692/073.TKJ

Mochammad. Suyanto

7.20

9.40

9.25

8.70

34.55

3693/074.TKJ

Murya Frizal Indrawan

6.60

9.20

9.25

8.80

33.85

3694/075.TKJ

Muzayyanah

7.20

9.00

9.00

9.00

34.20

3695/076.TKJ

Naro Akbar

6.80

9.40

9.50

8.80

34.50

3696/077.TKJ

Nikmatul Izza

8.20

9.60

9.25

9.00

36.05

3697/078.TKJ

Nikmaturrozida

8.40

9.40

9.50

9.00

36.30

3698/079.TKJ

Nur Ain Dida

8.00

9.40

9.75

9.00

36.15

3699/080.TKJ

Nur Fadilah

8.20

9.60

10.00

9.00

36.80

3700/081.TKJ

Rakhmad Syihabuddin W

8.20

9.20

9.25

9.20

35.85

3701/082.TKJ

Rezky Septia A

8.60

9.00

8.75

9.00

35.35

3702/083.TKJ

Rizki Brian R

8.40

9.40

9.25

9.00

36.05

3703/084.TKJ

Roudlotul Jannah

8.20

9.00

8.25

9.00

34.45

3704/085.TKJ

Siti Maysaroh

8.40

9.60

9.75

8.70

36.45

3705/086.TKJ

Wahyu Prihatiningtyas

8.00

9.60

9.75

9.00

36.35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s